Menu:

  Rehabilitacja kraków
  Kontakt

Kręgosłup człowieka:

  Budowa kręgosłupa szyjnego
  Zakres ruchów kręgosłupa
  Biomechanika kręgosłupa człowieka

Podstawy terapii manualnej:

  Składowe terapii manualnej i definicje podstawowych pojęć
  Testy diagnostyka rozpoznanie
  Charakterystyka i przyczyny zablokowania


Zakres ruchów kręgosłupa

Każdy staw ludzki, i to zarówno w kończynach, jak i kręgosłup (kręgosłup to przecież wiele stawów razem zespolonych w jeden narząd) ma swoją charakterystyczną ruchomość. Ruchomość którą można mierzyć. Badanie zakresu ruchów odcinka szyjnego kręgosłupa składa się z kilku etapów:

a) zgięcie (czyli skłon w przód)
Pozycja wyjściowa: swobodna, stojąca lub siedząca z głową ustawioną w płaszczyźnie „frankfurckiej” (wzrok skierowany na wprost).
Pomiar: odległość od guzowatości potylicznej zewnętrznej do wyrostka kolczystego VII kręgu szyjnego (zdjęcie 1). Następnie poleca się badanemu wykonanie skłonu głowy do przodu i ponownie mierzy się odległość między ww. punktami kostnymi (zdjęcie 2). Różnica jest miarą ruchomości.

Szacunkowe normy zakresów ruchów:

- I przedział 18 - 40 lat - 2,5 do 3 cm,
- II przedział 41 - 60 lat - 2,5 cm,
- III przedział 61 - 85 lat - 2 cm,

4_4005_400

b) wyprost (czyli skłon w tył)
Pozycja wyjściowa: swobodna, stojąca lub siedząca z głową ustawioną w płaszczyźnie frankfurckiej
Pomiar: odległość od szczytu bródki do wcięcia jarzmowego rękojeści mostka (zdjęcie 3). Następnie poleca się badanemu wykonanie maksymalnego wyprostu do tyłu i ponownie mierzy się odległość między ww. punktami kostnymi (zdjęcie 4). Różnica jest miara ruchomości.

Szacunkowe normy zakresów ruchów:

- I przedział 18 - 40 lat - 8,5 cm,
- II przedział 41 - 60 lat - 7,5 cm,
- III przedział 61 - 85 lat - 5,5 cm,

6_400 7_400

c) zgięcie boczne (czyli skłon w bok)
Pozycja wyjściowa: swobodna, stojąca lub siedząca z głową w płaszczyźnie frankfurckiej,
Pomiar: odległość od wyrostka sutkowa tego kości skroniowej do wyrostka barkowego łopatki (zdjęcie 5). Następnie badany wykonuje maksymalny skłon w bok (dokładnie w płaszczyźnie czołowej) i po uzyskaniu pożądanej pozycji końcowej ponownie mierzy się odległość między ww. punktami kostnymi (zdjęcie 6). Różnica jest miara ruchomości. Pomiar należy wykonać w obie strony i porównać. Ewentualna różnica świadczy o jakiejś nieprawidłowości np. kręczu szyjnego, skoliozy w odcinku szyjnym.

Szacunkowe normy zakresów ruchów:

- I przedział 18 - 40 lat - 6,5 - 7 cm,
- II przedział 41 - 60 lat - 5 cm,
- III przedział 61 - 85 lat - 4 cm,

 8_4009_400

Pozycja wyjściowa: swobodna, stojąca lub siedząca z głową w płaszczyźnie frankfurckiej,
Pomiar: odległość od szczytu bródki do wyrostka barkowego łopatki (zdjęcie 7)
Następnie badany wykonuje maksymalny skręt głową, dokładnie w osi długiej głowy bez zbędnych skłonów w przód. Po uzyskaniu pożądanej pozycji końcowej mierzy się ponownie odległość między ww. punktami kostnymi (zdjęcie 8). Różnica jest miarą ruchomości. Pomiar należy wykonać w obie strony i porównać. Ewentualna różnica świadczy o jakiejś nieprawidłowości np. kręczu szyjnego, skoliozy w odcinku szyjnym.

Szacunkowe normy zakresów ruchów:

- I przedział 18 - 40 lat - 8,5 cm,
- II przedział 41 - 60 lat - 7,5 cm,
- III przedział 61 - 85 lat - 6 cm,

10_400 11_400

 

© 2016 Rehabilitacja Kraków
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm