Menu:

  Rehabilitacja kraków
  Kontakt

Kręgosłup człowieka:

  Budowa kręgosłupa szyjnego
  Zakres ruchów kręgosłupa
  Biomechanika kręgosłupa człowieka

Podstawy terapii manualnej:

  Składowe terapii manualnej i definicje podstawowych pojęć
  Testy diagnostyka rozpoznanie
  Charakterystyka i przyczyny zablokowania


Charakterystyka i przyczyny zablokowania

Brak jest niestety pełnego naukowego wyjaśnienia mechanizmu powstawania zablokowań kręgosłupa i narządów ruchu. Medycyna zna za to dość dokładnie objawy i same dolegliwości jakie powstające zablokowania mogą spowodować w obrębie narządów ruchu a także praktyczne sposoby ich badania w poszczególnych stawach, jak i w segmentach kręgosłupa.

Różnorakie dolegliwości bólowe kręgosłupa są prawdziwą zmorą współczesnej cywilizacji która „preferuje” nieruchliwy, a przede wszystkim siedzący tryb istnienia, diety które szybko prowadzącą do nadwagi oraz ograniczoną aktywność fizyczną.
Efektem takiego stanu rzeczy są widoczne gołym okiem osłabienia układu ruchu, w tym również gorsetu mięśniowego kręgosłupa. A to ostatnie skutkuje znaczną niestabilnością połączeń międzykręgowych. Na poziomie jednego lub też wielu segmentów ruchowych, składających się z sąsiednich kręgów, łączących je stawów i krążka międzykręgowego, powstają patologie które powodują bóle o charakterze ostrym lub przewlekłym.

Najczęściej, zablokowania stawów kręgosłupa, występują na poziomie połączeń poszczególnych odcinków. I tam właśnie zazwyczaj mają miejsce odczuwalne dolegliwości bólowe. Są to zazwyczaj miejsca takie jak:

- połączenie głowowo-szyjne,
- przejście szyjno-piersiowe,
- piersiowo-lędźwiowe,
- lędźwiowo-krzyżowe,
- stawy krzyżowe,

Zablokowania kręgosłupa dotyczą właściwie ludzi w każdym wieku. Schorzenia takie stwierdza się nawet wśród noworodków. Pojawiają się one również naturalnie w wieku starczym często bywając główną przyczyną paraliżujących bólów krzyżowych. Najczęściej jednak pojawiają się w wieku średnim. 

Najważniejszym wśród objawów jakie podają chorzy, którzy borykają się z zablokowaniem w stawach międzykręgowych, jest ból. Trzeba jednak od razu zaznaczyć że chociaż bóle takie, mimo tego że swoje źródło, natężenie, promieniowanie i systematyczność mają zupełnie różną od bólów spowodowanych wypukliną lub przepukliną jądra miażdżystego krążka międzykręgowego to i tak właśnie z tymi bólami są często niestety w trakcie diagnozy. A pomyłka taka w bezpośredni sposób  prowadzić może do nieprawidłowego leczenia, a w przypadkach skrajnych nawet do zupełnie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych.

Dolegliwości bólowe występujące przy zablokowaniach kręgosłupa mają zazwyczaj charakter długotrwały, potrafiąc ciągnąć się nawet całymi latami. Kolejne zaostrzenia występują nawet po dość nieznacznym przeciążeniu, stresującym zdarzeniu, ochłodzeniu się pogody, u kobiet nawet w przypadku miesiączki.

To co najbardziej interesujące w kontekście tematyki tej pracy to badania epidemiologiczne które wykazują, że ból na odcinku szyjnym kręgosłupa występuje okresowo u 35% wszystkich osób dorosłych, a dłuższe przerwy w pracy spowodowane dolegliwościami u 5,4% badanych chorych. Częstość występowania bólów wzrasta wśród ludzi którzy ukończyli 45 roku życia.

Zablokowanie występujące na linii połączenia stawowego głowy z pierwszym kręgiem szyjnym jest dzisiaj jedną z najczęstszych przyczyn bólów górnej części kręgosłupa szyjnego i okolicy potylicznej głowy. Dolegliwości zwiane z tą częścią kręgosłupa bywają określane mianem „migreny szyjnej” lub i innymi nazwami klinicznymi. Zablokowanie w tych stawach zwykle powstaje na wskutek przeciążeń kręgosłupa szyjnego, na które, ze względu na brak krążka między kręgowego, segment C0-C1 jest bardzo wrażliwy. Przeciążeniem takim mogą być nagłe ruchy, szarpnięcia, uderzenia głową oraz podobne urazy. Często również do zablokowań prowadzą przeciążenia przewlekłe czyli praca w pozycji pochylonej lub tyłozgięciu głowy, długo trwała jazda samochodem, zaburzenia równowagi napięć mięśniowych oraz stany długotrwałego napięcia psychicznego i stresu W zespole szyjnym górnym odczuwalny ból lokalizuje się w górnej części karku i potylicy. Stamtąd promieniuje do czoła, tylnej części oczodołów, skroni i rąk. Ból ten może mieć charakter stały albo napadowy (od kilku godzin do kilku dni). Innymi objawami które mogą się pojawiać są także zwroty głowy, szum w uszach, oczopląs i zaburzenia snu. Zespół szyjny górny kręgosłupa częściej występuje wśród kobiet niż mężczyzn, a jego początek przypada zazwyczaj na okres między 40-50 rokiem życia.

Innym częstym rodzajem zablokowań są „zablokowania nieme”. W przypadku tego rodzaju zablokowań początek dolegliwości ma miejsce dopiero w chwili kiedy na organizm zadziałają jakieś czynniki zewnętrzne. A nazwa zablokowania niemie bierze się stąd że mimo że zablokowania te mają miejsce w organizmie, potrafią długo o sobie nie dawać żadnego znaku. W okresach kolejnych nawrotów ustąpienie bólów (które często zdarza się samoistne, bez żadnego leczenia) niekoniecznie musi być połączone z ustąpieniem samego zablokowania w danym segmencie kręgosłupa. Ustępuje tylko ból, samo zablokowanie i przyczyna pozostaje nadal, oczekując na ponowne ujawnienie się dolegliwościami. „Doświadczeni” chorobą pacjenci dobrze zresztą wiedzą, co i kiedy powoduje powstanie bólu, uczą się zapobiegać występowaniu dolegliwości, a nawet ich samo leczenia.

Bardzo duża część osób po przejściu urazów kręgosłupa szyjnego, często  wymaga ponownie leczenia po kilku lub też kilkunastu latach, z powodu rozwoju lub też nawrotów zmian zwyrodnieniowych w obrębie krążka międzykręgowego i stawów międzykręgowych. Zwyrodnień które powstają w wyniku niestabilności segmentu, wywołanej często nie leczonym lub niewłaściwe leczonym uszkodzeniem elementów więzadłowych, torebkowych i samego krążka międzykręgowego.

Wspomnianą wyżej grupę pacjentów powiększają dodatkowo osoby u których dopiero, po szczegółowym dokładnym zebraniu wywiadu przez lekarza, okazuje się, że przebyli uraz kręgosłupa szyjnego, który to nie dawał dużych dolegliwości
lub też występujące dolegliwości były niewielkie, bądź nawet uszły uwadze chorego z powodu innych, dużo bardziej dokuczliwych obrażeń. Wspominane już współczesne uwarunkowania cywilizacyjne (siedzący tryb życia, często z wymuszoną pozycją głowy w pochyleniu ku przodowi i zniesieniem lordozy szyjnej, a także nadmierne obciążenie tego odcinka przy odruchowym poziomowaniu głowy podczas jazdy samochodem po nierównej nawierzchni itd.) powodują, że dolegliwości występują u coraz młodszych pacjentów. I tutaj pojawia się opisywana już po części terapia manualna, której głównym celem jest wszak przywracanie właściwego ruchu w segmencie, przywrócenie funkcji stawów kręgosłupa i kończyn, poprzez unormowanie tzw. ślizgu stawowego

© 2016 Rehabilitacja Kraków
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm