Menu:

  Rehabilitacja kraków
  Kontakt

Kręgosłup człowieka:

  Budowa kręgosłupa szyjnego
  Zakres ruchów kręgosłupa
  Biomechanika kręgosłupa człowieka

Podstawy terapii manualnej:

  Składowe terapii manualnej i definicje podstawowych pojęć
  Testy diagnostyka rozpoznanie
  Charakterystyka i przyczyny zablokowania


Biomechanika kręgosłupa człowieka

Podejmując tematykę biomechaniki kręgosłupa człowieka warto w pierwszej kolejności poruszyć zagadnienie segmentu ruchowego będącego najmniejszą jednostką funkcjonalną biomechaniki. Na segment ruchowy składają się:

- dwa sąsiadujące ze sobą kręgi,
- znajdujący się pomiędzy nimi krążek międzykręgowy,
- stawy międzywyrostkowe oraz towarzyszące im więzadła,
- otwór międzykręgowy wraz z zawartością,
- mięśnie oraz system regulacyjny czynności dynamicznych i statycznych jednostki ruchowej.


Część przednia segmentu która złożona jest z trzonów kręgów oraz krążków międzykręgowych, swoją pracą odpowiedzialna jest głównie za funkcję nośną kręgosłupa. Z kolei część tylna segmentu (która składa się z łuków wraz z więzadłami) decyduje o możliwościach ruchowych w poszczególnych płaszczyznach anatomicznych.

Kręgosłup człowieka pełni tak naprawdę trzy podstawowe funkcje:

1)  ochronną (przede wszystkim dla delikatnych struktur rdzenia kręgowego który znajduje się w kanale kręgowym),
2)  podporową - dźwigając całą górną część ciała człowieka,
3)  funkcję ruchu który odbywa się pomiędzy poszczególnymi segmentami ruchowymi (z wyłączeniem nieruchomej kości krzyżowej).

Jeżeli chodzi o samą biomechanikę kręgosłupa to szczególną funkcję w niej pełnią krążki międzykręgowe. Krążki te zbudowane są z odpornej na naciski części zewnętrznej (pierścień włóknisty) oraz uwodnionej części środkowej (jądro miażdżyste). Jądro spełnia funkcję „poduszki wodnej”, absorbującej chwilowe naciski działające w osi obciążenia. Najważniejsze zadania jądra miażdżystego to:

- adaptacja i jednakowe rozdzielanie zewnętrznego nacisku na pierścień włóknisty i blaszki pokrywające,
- amortyzacja wstrząsów,
- spełnianie funkcji łożyska kulowego przy ruchach kręgosłupa.

 

12_400 13

O krążkach miedzykręgowych wspomniano już w tej pracy. Można tutaj jeszcze dodać że podczas ruchu kręgosłupa jądro miażdżyste przemieszcza się w obrębie krążka w stronę wytwarzanej w danym momencie wypukłości (czyli podczas manewru zginania jądro przemieszcza się w kierunku strony grzbietowej, z kolei przy prostowaniu - do strony brzusznej).

Kręgosłup człowieka cechuje się znaczną siłą nośną. Szacowana jest ona na około 360kg. Każda z pośród części kręgosłupa jest obciążona odwrotnie proporcjonalnie do wysokości na której się znajduje. Czyli sytuacja taka oznacza,
że im dany kręg położony jest niżej, tym silniejsze siły nacisku są na niego wywierane. Stąd też znaczna masywność kręgów lędźwiowych w opozycji do wyżej umiejscowionych kręgów szyjnych i piersiowych.

Mocno związane z biomechaniką kręgosłupa są także duże grupy mięśniowe które wpływające na kształt i funkcje kręgosłupa. Są to chociażby mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu oraz mięśnie biodrowo - lędźwiowe. Nagminnie preferowana
przez dzisiejsze społeczeństwo pozycja siedząca prowadzi do pojawiania się przykurczu wymienionych mięśni biodrowo – lędźwiowych a także osłabia mięśnie brzucha (efektem jest to że w/w  mięśnie stoją w „opozycji” dla mięśni grzbietu). A to może prowadzić do kolejnych zmian zwyrodnieniowych, które objawiać się mogą bólami
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

© 2016 Rehabilitacja Kraków
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm